Courses & Congresses Research Membership

Sebészet számomra jelenti…

… hogy úgy a paciens, mint panaszát komolyan veszem
… hogy nem kényszerböl operálom
… hogy a leleteket és a kezelést alaposan megbeszélem
… hogy az operatióhoz alternativ módszereket alkalmazok
… hogy a pácienst részletesen informálom
… hogy az operáció után tájékoztatom a pácienst a további megfelelö életviteléröl
… hogy páciensnek tökéletes bizalma legyen hozzám és munkámhoz, amit minden tudásommal,
 ismeretemmel, és megértésemmel alátámasztok

Iránban születtem. A gimnázium elvegzése után Törökországban szereztem meg fizikai diplomámat. a „Middle East University of Ankara“-n.

Az orvostudomány családi tradició.
Nagyapám neves sebész és osztányvezetö volt kiemelt korházakban, ezért pályaválasztásomban fontos szerepet töltött be. Már gyeremekkoromban érlelödött bennem a gondolat, hogy milyen jó embereken segiteni, hiszen sokat hallottam a nagyapám nagy mütéteiröl.

Orvosi tanulmányaimat 1986-ban kezdtem el Magyaroszágon, Pécsett és sikeresen „cum laude“-val fejeztem be 1993-ban.
A pécsi egyetem az egyik legrégebbi iskola Europában, nagyon jo képzési lehetöségekkel.
Az egyetem befejezese után a pécsi II. számu Sebeszeti Klinikän kezdödött orvosi pályám.

Sebész-szakorvosi képzésem 1994-ben a grazi „Universitätsklinik für Chirurgie“-n (Egyetemi Sebészeti Klinika) folytatodott, ami tanulásban gazdag, intenziv idöszak volt. Sebészeti látoköröm kiteljesedese érdekeben több külföldi továbbképzesen vettem részt.

Dolgoztam többek között Angliában és a Hamburgi Klinikán is.
A különbözö országokban eltöltött idö alatt több idegen nyelvet is elsajátitottam – angol, német, magyar, perzsa, török.

Az emlittet nyelvismereteimmel kitünöen tudok külömbözö nyelvü származásu paciensekkel kommunikálni.
2006. oktober óta a bécsi „Barmherzigen Brüder“ (Irgalmas Testvérek) kórház sebészeti osztályán dolgozom föorvosi beosztásban.

A "Rudolfinerhaus"-ban van privát rendelöm ahol a pacienseket személyeségüknek megfelelöen tudom kezelni.

 

The caravan of life shall always pass
Beware that is fresh as sweet young grass
Let’s not worry about what tomorrow will amass
Fill my cup again, this night will pass, alas.

Omar Khayyam (11-12. Century)