Ödemeler:                                   Experiences due to more than 3000 operations

minimal invaziv cerrahi

 • Tanısal Laparoskopi: karın organları ile ilgili açık olmayan bulgularda örneğin sebebi belli olmayan karın ağrısı
 • Karın boşluğundaki adezyonları temizleme
 • Doku örneklerinin alınması
 • Tümörlerin teşhisi
 • Safra kesesi ameliyatı(kolesistektomi)
 • Apandis ameliyatı(apendektomi)
 • Laparoskopik bağırsak ameliyatları

Viseral Cerrahi &
Akut abdominal Cerrahi

Bütün sindirim sisteminin operatif tedavisi

 • Yemek borusu, mide
 • İnce, kalın ve bağırsak ve son kısmı
 • Karaciğer, Pankreas ve dalak

Endokrin Cerrahisi:
 Tiroid bezi
 Kalkan bezi
Böbreküstü bezleri

 • Preoperatif teşhis muayeneleri
 • İyi huylu hastalıkların tedavisi
 • İltihaplı hastalıkların tedavisi
 • Karsinomların tedavisi
 • Postoperatif tedaviler

Göğüs

 • Preoperatif teşhis muayeneleri
 • İyi huylu meme tümörlerinin tedavisi
 • Kötü huylu meme tümörlerinin sentinel-lenf düğümlerinin biyopsi ile tedavisi
 • İltihaplı göğüs hastalıklarının tedavisi
 • Göğsü koruyucu tedavi yöntemi
 • Jinekomastilerin, erkek göğüs karsinomları da dahil tedavisi
 • Postoperatif tedaviler

Fıtıklar

 • Laparoskopik kasık fıtıkları cerrahisi
 • Konvensiyonel kasık fıtıkları cerrahisi, lokal anestezi ile
 • "Laparoskopik ve açık karın duvarı fıtıkları cerrahisi, çok defa tekrarlayan komplike yara izi fıtıkları dahil"

Varisler

 • Varisler
 • Kılcal varisler-İğne ile tedavisi

Koloproktoloji

 • Anal prolapsus
 • Anal fisür
 • Anal fistül
 • Anal tromboz
 • Perianal abse
 • Hemoroidler
 • Anal karsinomlar
 • Dışkı tutamama

Önleyici ve tedavi amaçlı endoskopi

 • Gastroskopi
 • Koloskopi
 • Proktoskopi
 • Perkütan endoskopik Gastrostomi
 • pH-Metri

Ayakta cerrahi müdaheleler

 • Yara izlerinin düzeltilmesi
 • Benlerin alınması
 • Deri altına doğru büyümüş tırnakların tedavisi
 • İyi huylu yüzeysel tümörlerin (fibrom, lipom) tedavisi
 • Abselerin tedavisi